Newsletter

Starość w drodze...

Adam A. Zych
Niedostepny
34,60 zł
30,45 zł
Dostawa kurierska do Niemiec, do 30kg tylko 4€! (Sprawdź!)

lub
Upowszechnianie wiedzy i kultury gerontologicznej jest zadaniem niezmiernie trudnym, wymagającym nie tyle środków, co determinacji, profesjonalizmu, zaangażowania i czasu oraz edukacji. Wymaga interdyscyplinarnych inicjatyw eksploracyjnych i ponadresortowych
działań nakierowanych na obalanie negatywnych stereotypów, na wzmacnianie kapitału społecznego i racjonalne gospodarowanie potencjałem tkwiącym w coraz liczniejszej populacji osób starszych. Wymusza powstawanie i rozwój nowych subdyscyplin gerontologii,
wzmacniając zapotrzebowanie na nową wiedzę o ostatniej fazie życia, o randze aksjologii, epistemologii oraz znaczeniu, granicach sfery sacrum i profanum w ludzkiej egzystencji. […] Pod względem merytorycznym [recenzowana] praca dobrze wpisuje się w aktualną, ważną
dyskusję nad poszukiwaniem optymalnego modelu przygotowania społeczeństwa do samodzielnej, zdrowej, aktywnej, późnej dorosłości, do nowych sposobów podnoszenia jakości coraz dłuższego życia. […] Praca potrzebna na rynku wydawniczym – zasługująca na upowszechnianie w środowisku akademickim: wśród studentów i dydaktyków; wśród teoretyków i praktyków – przedstawicieli nauki i szeroko rozumianych służb społecznych oraz zainteresowanych wielowymiarowością i niehomogenicznością życia w starości. Z uwagi na wielowątkowość i interdyscyplinarny charakter całości – to praca nowatorska.

Fragmenty recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbiety Trafiałek


Spis treści

Adam A. Zych
Starość w drodze, czyli mądrość życiowa i los człowieka późnej
dorosłości

Część I
STUDIA I SZKICE

Bernadetta Janusz i Emilia J. Sitek
Żałoba za życia: przeżywanie niejednoznacznej utraty w kontekście
choroby otępiennej u najbliższej osóby

Zdzisław Markiewicz
Superwizja w całodobowych placówkach pomocowych dla osób
starszych

Anna Stanisławska
Gerontologopedia – mowa osób starszych przedmiotem
zainteresowania logopedii

Dariusz Włodarek
Żywienie osób starszych. Czy modyfikacje diety są konieczne?

Ks. Andrzej Zwoliński
Mądrość ludzi starszych

Adam A. Zych
Współczesna polityka senioralna: deklaracje i działania

Część II
DOBRE PRAKTYKI

Iwona Benek i Agnieszka Labus
Wskazanie kryteriów projektowych dla mieszkalnictwa
senioralnego. Czynniki sprzyjające adaptacji seniora w nowych
sytuacjach życiowych

Mariusz Dorot
Gerontopsychomotoryka jako forma towarzyszenia i/lub wspierania
osób starszych

Justyna Hołyst
Wsparcie kierowane do osób starszych z otępieniem. Na
przykładzie działu EMI: Staying at home w Anglii

Emilia Lewicka-Kalka
Rady seniorów w Polsce: bariery i wyzwania

Anna Stanisławska
Nie mówię, ale mam własne zdanie. Rola logopedy w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym w Ostrzeszowie

RECENZJE

Katarzyna Kaczorowska-Bray
Recenzja hasła gerontologopedia, ogłoszonego w pracy zbiorowej:
Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, pod red.
Adama A. Zycha

Waldemar Tłokiński
Młodość utracona, odkrywana starość – zbiór esejów i szkiców
z gerontologii

Adam A. Zych
Zamiast zakończenia: Wstrzymaj się chwilo – geragogika losu
i mądrości życiowej

Bibliografia
Filmografia
Netografia
Informacje o Autorach

Książka Starość w drodze... wysyłka Niemiecy od 2€. Wysyłka do Austrii i innych krajów - sprawdź na stronie "dostawa"

Dane bibliograficzne / Bibliographische info
Rodzaj (nośnik) / Produkt-Typ książka po polsku
Dział / Departement Książki i czasopisma / Bücher und Zeitschriften
Autor / Author Adam A. Zych
Tytuł / Titel Starość w drodze...
Język / Sprache polski / polnisch
Wydawca / Herausgeber Śląsk
Rok wydania / Erscheinungsjahr 2020
Języki oryginału / Ursprüngliche Sprachen polski
Rodzaj oprawy / Deckelform Miękka
Liczba stron / Seiten 210
Ciężar / Gewicht 0,889 kg
   
Wydano / Veröffentlicht am 2020-07-01
ISBN 9788381830409 (9788381830409)
EAN/UPC 9788381830409
Stan produktu / Zustand Nowa książka - sprzedajemy wyłącznie nowe nieużywane książki po polsku.
Znaczniki produktu
Zapraszamy do zakupu tego produktu.